Zoom Media News

Zoom Media News Category: Nieuwsbrief

De De Human Loop in AI

Posted on Thursday, July 13th, 2017 by Abderrahim Ait Ben Moh

Ik kom zo nu en dan techbedrijfjes tegen die supernuttige A.I.-toepassingen bedenken. De mensen achter deze oplossingen benadrukken keer op keer hoe zij de “human feedback loop” inzetten om de accuraatheid van hun A.I.-toepassing te maximaliseren, zodat een computeroplossing inderdaad ook in de buurt kan komen van de menselijke denkkracht of die kan overstijgen.

Afgelopen dinsdag was ik op de viering van 1 jaar Artificial Intelligence bij Rockstart in Amsterdam. Een van de presentaties afgelopen dinsdag was van Michiel Allessie, de founder van Sleep.ai. Tandarts Michiel ontwikkelde een app die mensen helpt vroegtijdig slaapproblemen te detecteren door naar slaapgeluiden te luisteren. Die worden automatisch geklassificeerd in snurken of tandenknarsen. Snurken en tandenknarsen kunnen een indicatie zijn voor slaapapneu. Allessie legde uit hoe hij zelf maandenlang naar slaapgeluiden luisterde en ze handmatig classificeerde om de algoritmes te trainen en te hertrainen, zodat een noodzakelijke accuraatheid van 90 procent behaald kan worden. It sounded familiar..

Voorspellingskracht 

Data heeft een dynamisch karakter; omstandigheden waaronder je data verzamelt kunnen bovendien veranderen, en zo ook de prediction models die je voor je A.I.-oplossing gebruikt. Het eenmalig intrainen van een algoritme en die blijvend toepassen op een veranderende dataset gaat ten koste van de voorspellingskracht. Dat is het gevaar voor veel oplossingen die tegenwoordig worden gelanceerd. Die maken meteen gebruik van de nieuwste technieken zonder dat er structureel ‘human knowledge’ in de oplossing zit. Nu gaat de mens niet opeens anders snurken of tandenknarsen, maar toch zijn er talloze voorbeelden waarbij input-data wél structureel kan veranderen.

Bij Zoom Media hebben we het geluk dat we een ander vertrekpunt hebben gehad. We zijn begonnen als bedrijfje dat louter human intelligence toepastte op het doorzoekbaar maken van beeld en geluid. Daar is later A.I. bijgekomen, ASR (Automatic Speech Recognition), OCR (Object Recognition) etc..Wij hebben een omslag weten te maken van A.I. als hulpmiddel naar A.I. als core van onze dienstverlening. Dat hebben we niet kunnen doen zonder het servicelevel naar onze klanten te kunnen garanderen. Het integreren en onderhouden van een human feedback loop is dan ook noodzakelijk voor onze werkzaamheden. In de media komen immers continu nieuwe gezichten, logo’s, stemmen en woorden naar voren.

Het vergt veel creativiteit en aanpassingsvermogen van je business om dit succesvol te kunnen doen. Ik ben benieuwd hoe jij dat doet binnen jouw bedrijf, wat de challenges zijn en hoe je deze weet te tackelen, of waar je vast zit en een blik van een buitenstaander kunt gebruiken.

Stuur me gerust een mailtje dan plannen we afspraak in!

Bron afbeelding