Machine learning voor dummies

Posted on Tuesday, August 29th, 2017 by Ronja Slierendrecht
Wat zijn de toepassingen van machine learning?

Machine learning bestaat al vijftig jaar

Machine learning wordt vaak ingezet bij het ontwikkelen van toepassingen voor kunstmatige intelligentie (AI), zoals Apple’s Siri voor spraakherkenning. De afgelopen tijd staat het begrip erg in de belangstelling, je zou bijna denken dat het iets nieuws is, maar de eerste algoritmes werden al 50 jaar geleden ingezet. Wat machine learning juist nu zo interessant maakt, is dat de wereld om ons heen is veranderd: het digitale tijdperk heeft geleid tot een explosie van data in alle vormen en uit alle regio’s van de wereld. Door het gebruik van social media, internetzoekmachines, webwinkels en platforms verzamelen we een enorme hoeveelheid data en dat biedt mogelijkheden. Het zou tientallen jaren duren om al die data handmatig te analyseren en relevante informatie te filteren. Machine learning kan hierbij helpen door dit proces te versnellen.

Wat is het verschil tussen AI en machine learning?

Machine learning is soms onderdeel van kunstmatige intelligentie, maar niet altijd. Machine learning zet data om in waardevolle informatie. Kunstmatige intelligentie of AI is intelligentie tentoongesteld door machines. De term AI wordt vaak gebruikt als men het heeft over machines die cognitieve functies nabootsen. Waar komt die intelligentie vandaan? Het is lastig of zelfs onmogelijk om formele regels met voldoende complexiteit op te stellen die onze wereld accuraat beschrijven. AI-systemen kunnen ‘eigen’ kennis vergaren door patronen uit data te halen, dat noemen we machine learning. Machine learning is een onderzoeksveld binnen AI, dat zich richt op de ontwikkeling van algoritmes en technieken waarmee computers kunnen leren. Het is een systeem dat uit zichzelf taken uitvoert en beter wordt in de taken naarmate het meer ervaring opdoet. Machine learning bestaat dus uit algoritmes die leren dankzij data. Met behulp van algoritmes kan machine learning verborgen inzichten vinden zonder te weten waar ze staan.
Taak T, ervaring E en prestatiemaat P

Een veelgebruikte definitie van machine learning is: een computerprogramma wordt gezegd om te leren van ervaring E met betrekking tot een bepaalde taakklasse T en prestatiemaat P als zijn prestatie bij taken in T, zoals gemeten door P, verbetert met ervaring E. Klinkt ingewikkelder dan dat het is. Het komt erop neer dat machine learning-modellen kunnen leren van ervaring. Als ze worden blootgesteld aan nieuwe gegevens kunnen ze zich zelfstandig aanpassen. Ze leren van eerdere berekeningen om betrouwbare, herhaalbare beslissingen en resultaten te produceren. Het ‘lerend effect’ is tweeledig: het leren van data (bekende observaties) en het leren van nieuwe gebeurtenissen (nieuwe observaties).

Toekomst

Machine learning biedt enorm veel mogelijkheden, het is aan mensen om te bepalen waar machine learning kan worden toegepast en waar dat niet wenselijk is. Het kan ons helpen om razendsnel te zoeken in jurisprudentie en medische literatuur. Ook chatbots en hulplijnen kunnen steeds gerichter zoeken naar antwoorden, allemaal ontwikkelingen die het leven makkelijker maken. Natuurlijk zijn er – zoals bij elke nieuwe toepassing – gevaren, daarom is het belangrijk dat hier aandacht voor is. Zoom Media gebruikt machine learning om de eigen software te verbeteren. We gebruiken daarvoor een combinatie van kunstmatige intelligentie en menselijke analyses, we merken dat dit de beste resultaten oplevert én het zorgt voor een menselijke check op het werk van machines.

Foto bron