DISCLAIMER

AUTEURSRECHTEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het doel van deze site is het bieden van informatie over het kennisgebied en de diensten van Zoom Media. Daarnaast gebruiken we de website om vacatures te plaatsen en informatie te geven over de dagelijkse gang van zaken binnen ons bedrijf. Iedere bezoeker van de website van Zoom Media  stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

PRIVACYREGELING

Wanneer jij je persoonsgegevens aan Zoom Media stuurt, geef je ons uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken om je te informeren over zaken waarin je hebt aangegeven interesse te hebben. Zoom Media zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze nooit ter beschikking stellen aan derden.

AANSPRAKELIJKHEID

Zoom Media zet zich in voor de actualiteit en zorgvuldigheid van de weergave en de inhoud van de website. Voor een goede toegankelijkheid en informatieverstrekking, behoudt Zoom Media zich het recht om de inhoud van deze website te wijzigen.

De informatie over en van Zoom Media is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Zoom Media niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheid, onjuistheden, eventuele storingen of voor teksten die op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden. Aan de inhoud kan zodoende geen enkel recht worden ontleend, het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor het risico van de gebruiker.

Zoom Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij het gebruik van informatie, diensten of producten van sites waarnaar wordt verwezen m.b.v. hyperlinks. Zoom Media gebruikt deze links om u te informeren, maar is er niet verantwoordelijk voor.

AUTEURSRECHTEN

Deze website bevat mogelijk merken en oorspronkelijke werken, zoals teksten, grafische elementen en foto’s, die auteursrechtelijk beschermd zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Zoom Media of haar licentiegevers exclusief rechthebbende op deze rechten. Niets van deze onderdelen mogen verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden. Zij worden beschermd onder de Nederlandse en internationale (copyright)wetgeving.